Nasz Dom

Dom Dziecka p.w.św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu

zdjęcie siostry z trójką dzieciDom Dziecka p.w. św. Józefa Zgromadzenia Siostry Elżbietanek ma za zadanie stworzenie optymalnych warunków sprzyjających prawidłowemu i wszechstronnemu rozwojowi oraz zaspokojenie potrzeb powierzonych dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dom Dziecka prowadzi pracę socjalną z rodziną, by możliwy był powrót dziecka do domu. Podejmuje też starania, by wychowankowie, których rodzice nie mogą się nimi opiekować trafili do rodzinnych form pieczy zastępczej. Wychowanków pozostających w placówce przygotowuje do samodzielnego życia.

Placówka korzysta z dotacji budżetowej przekazywanej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Urząd Wojewódzki we Wrocławiu sprawuje nadzór merytoryczny zgodnie z obowiązującymi standardami opieki i  wychowania.

 

 

 

KALENDARIUM

1905 – 1907

Budowa Domu klasztornego na posesji zakupionej przez Siostry Elżbietanki.

 

1908

 

Utworzenie Przedszkola

 

3.01.1946

 

Rozpoczęcie równolegle z przedszkolem, działalności opiekuńczo – wychowawczej. Przyjęcie pierwszych czterech sierot z Buczacza.

 

Luty 1947

 

Zarejestrowanie przez Kuratorium Oświaty Okręgu Szkolnego we Wrocławiu Domu Dziecka Siostry Elżbietanek dla czterdzieściorga wychowanków. Przyznanie subwencji.

 

Listopad 1947

 

Likwidacja Przedszkola. Zwiększenie liczby wychowanków do pięćdziesięciu.

 

01.10.1961

 

Wypowiedzenie pracy Siostrom pracującym w Domu Dziecka.

 

01.09.1963

 

Utworzenie Państwowego Domu Dziecka.

 

1983-1989

 

Remont kapitalny budynku

 

01.03.1989

 

Wznowienie działalności Państwowego Domu Dziecka.

 

26.03.1991

 

Decyzja o zwrocie nieruchomości Zgromadzeniu Sióstr  św. Elżbiety Prowincji Wrocławskiej.

 

01.09.1991

Ponowne wznowienie Domu Dziecka Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek p.w.św. Józefa w Bolesławcu jako placówki niepublicznej.

 

 

 

TRANSLATE